Modele rodziny dawniej i dziś konspekt

« Konspektu ». Uczelnia dawniej Dziś. Rozmowa z Prof. Zenonem Mosznerem (7); JANUSZ WOJTYCZA, Rektory WSP/AP (13); Aktorstwa nie Miałem w planach. Rozmowa z Jerzym Cnotą, aktorem, absolwentem WSP (35); Absolwenci wspominają… (39); Nasi mistrzowie (52); WIESŁAWA KOGUT, Józef Kuźma, Nasz Profesor Jubilat (86); BOŻENA MUCHACKA, Szkoła w teorii i praktyce edukacyjnej (90); TERESA WILDHARDT, 60 lat biblioteki głównej Akademii Pedagoicznej w Krakowie (91); EDWARD CHUDZIŃSKI, 25 lat doświadczeń (96); ALFRED TOCZEK, Sześć lat « Konspektu » z Perspektywy stałego czytelnika (99); MAREK GLOGIER, MIECZYSŁAW WIĘCŁAWEK, Tutaj rozkwitła nasza Młodość. Przewodnik historyczno-sentymentalny po siedzibach WSP/AP (104); CZESŁAW MICHASKI, Absolwenci Uczelni na sportowych arenach Polski i świata (116); ŁUKASZ BANDOŁA, samorząd studentów Akademii Pedagoicznej im. KEN w Krakowie (124); PAWEŁ MICHNIAK, 25 lat niezależnego Zrzeszenia studentów (125); MAŁGORZATA BIEDA, Ocalamy od zapomnienia (128); MAREK KARWALA, Wojciecha Kubiczka umiłowanie tradycji (130); Tradycja je nowoczesność powinny współegzystować… Rozmowa z Prof. Wojciechem Kubiczkiem (133); ROMUALD ORAMUS, Refleksje (137); PIOTR KRYWAK, Ktokolwiek jest Tam pośród gwiezdnych gła…

Pożegnanie za Stanisławem LEMEM (140); MAREK PIENIĄŻEK, [wiersze] (144); JUSTYNA SIKORSKA, [debiut] (146); CZESŁAW BANACH, aforyzmy o Edukacji i Szkole (148); LESZEK WRONA, dawniej było lepiej (149); MACIEJ KAWKA, Laudacja. O dwóch zasadach retoryki (151); JERZY S. OSSOWSKI, Skąd i Dokąd Idziemy? (153); JERZY WALIGÓRA, Dramatopisarstwo Karola Wojtyły (159); MAGDALENA JÓZEFIAK, po co są krytycy, CZYLI « Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis V » (163); JOLANTA GRZEGORZEK, nowości Wydawnictwa Akademii Pedagoicznej (165). Dlatego kwestia odpowiedniej Polityki rodzinnej jest podstawowym elementem Polskiej racji Stanu. Obecne Instrumenty Polityki rodzinnej: becikowe, Olga na Dziecko oraz Karta dużej rodziny-niewystarczające są. Elity polityczne Muszą Zrozumieć, że Polityka rodzinna jest najlepsz inwestycją w kapitał ludzki-a à z points widzenia państwa jest niezb, ne. Przykładem późno diecezjalnej jest realizowany w diecezji warszawsko-programme praskiej przygotowania do małżeństwa « ewangelizacja intymności małżeńskiej » autorstwa ordynariusza, ABP. Henryka hosera, skądinąd lekarza z wykształcenia.

Programme przewiduje wieloetapową pracę formacyjną w myśl nauczania Jana Pawła II z adhortacji « Familiaris Consortio », zakładającego towarzyszenie rodzinie w diffĂŠrents etapach jej Rozwoju. Główną treścią jest Chrześcijańska Antropologia, teologia ciała według Jana Pawła II oraz zadania chrześcijańskiej rodziny.